Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! Pozývam vás k silnej modlitbe. Modernizmus chce vojsť do vašich myšlienok a ukradnúť vám radosť z modlitby a stretnutia s Ježišom. Preto, moje drahé deti, obnovte modlitbu vo svojich rodinách, aby moje materinské srdce bolo radostné ako v prvých dňoch, keď som si vás vybrala, a odpoveďou bola modlitba dňom i nocou. Nebo nemlčalo, ale v hojnosti darovalo tomuto miestu milosti pokoj a požehnanie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

„MÁRIA SI VYBRALA LEPŠÍ PODIEL…“ (Lk 10, 42) je témou budúcoročných duchovných obnov v Medžugorí

Ďalej

Odpovedajme na naliehavé volanie Kráľovnej pokoja