Odpovedajme na naliehavé volanie Kráľovnej pokoja

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 14. októbra 2023, cez vizionára Ivana Dragičevića 

„Pochválený buď Ježiš, drahé deti moje. Drahé deti, aj dnes vás chcem osobitným spôsobom pozvať, aby ste sa v týchto dňoch viac modlili. Obetujte sa, postite za pokoj. V jednom posolstve som vám povedala, že modlitbou a pôstom môžete zastaviť vojny. Preto vytrvajte v modlitbe. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých u svojho Syna. Ďakujem vám, drahé deti, že ste aj dnes odpovedali na moje pozvanie.“

Drahí priatelia, odpovedajme na naliehavé volanie Kráľovnej pokoja: modlime sa, obetujme sa, postime sa viac. Pridajte sa k nám k nepretržitej modlitbe ruženca a pôstu za pokoj na stránke: ww.mir.com.hr

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Ďalej

Svetlo Máriino. Október 2023