Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Najvyšší mi dovoľuje byť medzi vami, aby som sa za vás modlila, aby som bola vašou Matkou a útočiskom. Deti moje, pozývam vás, vráťte sa k Bohu a modlitbe a Boh vás hojne požehná.Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie”.

Predchádzajúce

25.06.2023

Ďalej

Výročné zjavenie vizionárke Ivanke Elezovej 25. júna 2023