Výročné zjavenie vizionárke Ivanke Elezovej 25. júna 2023

Pri príležitosti posledného denného zjavenia 7. mája 1985 Panna Mária Ivanke zverila posledné 10. tajomstvo a prisľúbila, že sa jej bude až do konca života zjavovať raz ročne, a to na výročie zjavení. Tak tomu bolo i tento rok. Zjavenie trvalo 7 minút (18.38 –18.45). Na zjavení bola prítomná len Ivankina rodina. Po zjavení vizionárka Ivanka povedala:
Panna Mária nám dala nasledovné posolstvo:

„Deti moje, potrebujem vaše modlitby. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ Panna Mária nás všetkých požehnala.

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Ďalej

26.06.2023