Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. január 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Modlite sa so mnou za pokoj, pretože satan chce vojnu a nenávisť v srdciach i národoch. Preto sa modlite a obetujte svoje dni pôstu a pokániu, aby vám Boh daroval pokoj. Budúcnosť je na rázcestí, pretože moderný človek nechce Boha. Preto ľudstvo smeruje k záhube. Deti moje, vy ste moja nádej. Modlite sa so mnou, aby sa uskutočnilo to, čo som začala vo Fatime a tu. Modlite sa a vydávajte svedectvo o pokoji vo svojom okolí a buďte ľuďmi pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

25.01.2023

Ďalej

26.01.2023