Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Nech vaše srdcia, deti moje, budú v modlitbe pozdvihnuté k nebu, aby vaše srdce pocítilo Boha lásky, ktorý vás uzdravuje a miluje nesmiernou láskou. Preto som s vami, aby som vás viedla cestou obrátenia srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

25.08.2023

Ďalej

26.08.2023