Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. novembra 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti, nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby sa pocítila  radosť z očakávania Kráľa pokoja vo vašich srdciach, rodinách a vo svete, ktorý nemá nádej. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

Predchádzajúce

25.11.2023

Ďalej

26.11.2023