Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja zavýjajú zemou, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší posiela k vám, aby som vás viedla k ceste pokoja a jednoty s Bohom a ľuďmi. Vy ste, deti moje, mojimi vystretými rukami: modlite sa, postite sa a prinášajte obety za pokoj – poklad, po ktorom túži každé srdce. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

25.10.2023

Ďalej

25.10.2023