Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Obráťte sa, oblečte sa do kajúcich rúch a hlbokej osobnej modlitby, a v  pokore žiadajte od Najvyššieho pokoj. V tomto milostivom čase vás chce satan zviesť, ale vy, deti moje, pozerajte na môjho Syna, a zriekaním a pôstom ho nasledujte na Kalváriu. Som s vami, pretože Najvyšší mi dovoľuje milovať vás a viesť vás k radosti srdca vo viere, ktorá rastie vo všetkých, ktorí milujú Boha nadovšetko. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

Predchádzajúce

25.02.2023

Ďalej

27.02.2023