Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2024, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem vás k modlitbe, pretože satan je silný a každým dňom je jeho sila väčšia skrze tých, ktorí si vybrali smrť a nenávisť. Vy, deti moje, buďte modlitbou a mojimi vystretými rukami lásky pre všetkých tých, ktorí sú v tme a hľadajú svetlo nášho Boha. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

27. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MLADÝCH MLADIFEST

Ďalej

25.04.2024