Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2024, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo plody radosti a jednoty s Bohom. Kúkoľ zachvátil mnohé srdcia a stali sa neplodné. Preto vy, deti moje, buďte svetlo, láska a moje vystreté ruky v tomto svete, ktorý túži po Bohu, ktorý je láska. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

25.02.2024

Ďalej

26.02.2024