Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2024, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa modlite so mnou, aby zvíťazilo dobro vo vás i okolo vás. Osobitným spôsobom, deti moje, modlite sa zjednotení s Ježišom na jeho krížovej ceste. Vložte do svojich modlitieb toto ľudstvo, ktoré blúdi bez Boha a jeho lásky. Buďte modlitbou, buďte svetlom a svedkami všetkým tým, ktorých stretáte, deti moje, aby milosrdný Boh bol k vám milosrdný. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

25.03.2024

Ďalej

26.03.2024