Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2024, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! Radujem sa s vami a Bohu ďakujem, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Deti moje, pokoj je v nebezpečenstve a rodina je pod útokom. Pozývam vás, deti moje, vráťte sa k modlitbe v rodine. Postavte Sväté písmo na viditeľné miesto a čítajte ho každý deň. Milujte Boha nadovšetko, aby vám bolo dobre na zemi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie 25.6.2024

Ďalej

Výročné zjavenie Panny Márie vizionárke Ivanke Ivanković Elez, 25. júna 2024