Výročné zjavenie Panny Márie vizionárke Ivanke Ivanković Elez, 25. júna 2024

Vizionárka Ivanka mala 25. júna 2024 pravidelné výročné zjavenie. Pri poslednom každodennom zjavení, ktoré mala 7. mája 1985, jej Panna Mária zverila posledné 10 tajomstvo a povedala jej, že sa jej bude zjavovať raz ročne na výročie zjavení. Tak bolo aj tento rok. Zjavenie trvalo 6 minút (18.37 – 18.43) V Ivankinom rodinnom dome. Na zjavení bola prítomná len Ivankina rodina. Po zjavení vizionárka Ivanka povedala, že Panna Mária povedala:

„Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Prijmite moje materinské požehnanie!“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2024, cez vizionárku Mariju Lunetti

Ďalej

43.výročiu zjavení Panny Márie HOMÍLIA: P. Bože Milić