2009

25. januára 2009

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Nech je vám modlitba ako semienko, ktoré vkladáte do môjho srdca, a ktoré odovzdám za vás môjmu Synovi Ježišovi za spásu vašich duší. Želám si, deti moje, aby sa každý z vás zaľúbil do večného života, ktorý je vaša budúcnosť, a aby vám všetky pozemské veci pomáhali priblížiť sa Bohu Stvoriteľovi. Som s vami tak dlho, pretože ste na nesprávnej ceste. Len s mojou pomocou, deti moje, otvoríte oči. Je veľa tých, ktorí žijúc moje posolstvá chápu, že sú na ceste svätosti ku večnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 2009

„Drahé deti! V tomto čase odriekania, modlitby a pokánia znovu vás pozývam: choďte, vyznajte svoje hriechy, aby milosť otvorila vaše srdcia a dovoľte, aby vás menila. Kajajte sa, deti moje, otvorte sa Bohu a jeho plánu pre každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 2009

„Drahé deti! V tomto jarnom čase, keď sa všetko prebúdza zo zimného spánku, zobuďte aj vy svoje duše modlitbou, aby boli pripravené prijať svetlo Zmŕtvychvstalého Ježiša. On nech vás, deti moje, priblíži svojmu Srdcu, aby ste sa stali otvorení pre večný život. Modlím sa za vás a prihováram sa pred Najvyšším za vaše úprimné obrátenie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 2009

„Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili za pokoj a aby ste ho dosvedčovali vo svojich rodinách, aby sa pokoj stal najväčším pokladom na tejto nepokojnej zemi. Som vaša Kráľovná pokoja a vaša Matka. Chcem vás viesť cestou pokoja, ktorý prichádza len od Boha. Preto modlite sa, modlite sa, modlite sa. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 2009

„Drahé deti! V tomto čase vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili za príchod Ducha Svätého na každé pokrstené stvorenie, aby vás všetkých obnovil Duch Svätý a zaviedol na cestu vydávania svedectva vašej viery, vás aj všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Boha a jeho lásky. Som s vami a prihováram sa za vás pred Najvyšším. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 2009

„Drahé deti! Radujte sa so mnou, s radosťou sa obráťte a ďakujte Bohu za dar mojej prítomnosti medzi vami. Modlite sa, aby vo vašich srdciach bol Boh stredobodom vášho života a vydávajte svojím životom svedectvo, deti moje, aby každé stvorenie pocítilo Božiu lásku. Buďte mojimi vystretými rukami pre každé stvorenie, aby sa priblížilo Bohu lásky. Žehnám vás svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 2009

„Drahé deti! Nech tento čas bude pre vás časom modlitby. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 2009

„Drahé deti! Dnes vás znovu pozývam k obráteniu. Deti moje, nie ste dostatočne svätí a nevyžarujete svätosť druhým, preto modlite sa, modlite sa, modlite sa a pracujte na osobnom obrátení, aby ste boli pre iných znamením Božej lásky. Som s vami a vediem vás k večnosti, po ktorej by malo túžiť každé srdce. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 2009

„Drahé deti! S radosťou vytrvalo pracujte na svojom obrátení. Obetujte všetky svoje radosti i trápenia môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby som vás všetkých mohla viesť k môjmu predrahému Synovi, aby ste v jeho srdci našli radosť. Som s vami, aby som vás učila a viedla k večnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 2009

„Drahé deti! Aj dnes vám prinášam svoje požehnanie a všetkých vás žehnám a pozývam, aby ste rástli na tejto ceste, ktorú Boh skrze mňa začal pre vašu spásu. Deti moje, modlite sa, postite a radostne vydávajte svedectvo vašej viery a nech je vaše srdce vždy naplnené modlitbou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 2009

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam, aby ste obnovili modlitbu vo svojich rodinách. Pripravte sa s radosťou na Ježišov príchod. Deti moje, nech sú vaše srdcia čisté a vľúdne, aby láska a teplo pretekali cez vás do každého srdca, ktoré je vzdialené od jeho lásky. Deti moje, buďte mojimi vystretými rukami, rukami lásky pre všetkých tých, ktorí sa stratili, ktorí nemajú viac vieru a nádej. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2009

„Drahé deti! V tento radostný deň všetkých vás prinášam pred môjho Syna, Kráľa pokoja, aby vám dal svoj pokoj a požehnanie. Deti moje, tento pokoj a požehnanie v láske rozdávajte druhým. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

2008

Ďalej

2010