1. Domov
  2. 2022

Kategória: 2022

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša, aby ste boli jeho pokojom a odrazom nebeského jasu a radosti. Modlite sa, deti moje, aby ste boli otvorení prijať pokoj, pretože mnohé srdcia sú zatvorené pre…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. november 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. november 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Najvyšší ma k vám poslal, aby som vás učila modliť sa. Modlitba otvára srdcia, prináša nádej, rodí a posilňuje sa viera. Pozývam vás, deti moje, vráťte sa k Bohu, pretože Boh je láska…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. október 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. október 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Najvyšší mi dovolil byť s vami a byť vašou radosťou i cestou nádeje, pretože ľudstvo sa rozhodlo pre smrť. Preto ma poslal, aby som vás učila, že bez Boha nemáte budúcnosť. Deti moje…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Modlite sa, aby vás Duch Svätý osvietil, aby ste boli radostnými hľadačmi Boha a svedkami bezhraničnej lásky. Ja som s vami, deti moje. Znova vás všetkých pozývam, vzchopte sa a svedčte o dobrých…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti, Boh mi dovolil byť s vami a viesť vás cestou pokoja, aby ste prostredníctvom osobného pokoja budovali pokoj vo svete. Som s vami a prihováram sa u svojho Syna Ježiša, aby vám dal…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti, Boh mi dovolil byť s vami a viesť vás cestou pokoja, aby ste prostredníctvom osobného pokoja budovali pokoj vo svete. Som s vami a prihováram sa u svojho Syna Ježiša, aby vám dal…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Som s vami, aby som vás viedla na ceste obrátenia, pretože svojimi životmi, deti moje, môžete priblížiť mnohé duše k môjmu Synovi. Buďte radostnými svedkami Božieho slova a lásky a s nádejou v srdci, ktorá víťazí nad všetkým zlom.…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem vám za každú obetu a modlitbu, ktorú ste obetovali za moje úmysly. Deti moje, nezabudnite, že ste dôležití v mojom pláne spásy ľudstva. Vráťte sa k Bohu…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Pozerám sa na vás a ďakujem Bohu za každého z vás, pretože mi dovolil byť ešte s vami, aby som vás povzbudzovala k svätosti. Deti moje, pokoj je narušený a satan chce nepokoj. Preto nech je vaša modlitba…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. apríl 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. apríl 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Pozerám sa na vás a vidím, že ste stratení. Preto vás všetkých pozývam: vráťte sa k Bohu, vráťte sa k modlitbe a Duch Svätý vás naplní svojou láskou, ktorá dáva radosť srdcu. Nádej bude rásť vo vás…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Počúvam vaše volanie a modlitby za pokoj. Satan roky bojuje za vojnu. Preto ma Boh poslal medzi vás, aby som vás viedla cestou svätosti, pretože ľudstvo je na križovatke. Pozývam vás: vráťte sa…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. február 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. február 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Som s vami a modlime sa spoločne. Deti moje, pomôžte mi modlitbou, aby satan nezvíťazil. Jeho moc smrti, nenávisti a strachu zachvátila zem. Preto, deti moje, vráťte sa k Bohu a modlitbe, pôstu a zriekaniu,…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. január 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. január 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa vrátili k osobnej modlitbe. Deti moje, nezabudnite, že satan je silný a chce k sebe pritiahnuť čo najviac duší. Preto bdejte v modlitbe a buďte rozhodní v…