Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša, aby ste boli jeho pokojom a odrazom nebeského jasu a radosti. Modlite sa, deti moje, aby ste boli otvorení prijať pokoj, pretože mnohé srdcia sú zatvorené pre pozvanie svetla, ktoré premieňa srdcia. Som s vami a modlím sa za vás, aby ste sa otvorili prijať Kráľa pokoja, ktorý napĺňa vaše srdcia teplom a požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

24.12.2022

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2022, výročné zjavenie Jakubovi Čolovi