Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2022, výročné zjavenie Jakubovi Čolovi

„Drahé deti, dnes, keď svetlo Ježišovho narodenia osvecuje celý svet osobitným spôsobom s Ježišom v mojom náručí, prosím, aby sa každé srdce stalo betlehemskou maštaľou, v ktorej sa narodí môj syn a aby sa vaše životy stali svetlom jeho narodenia. Deti moje, žijete v nepokoji a strachu, preto dnes v tento milostivý deň, deti moje, proste Ježiša, aby posilnil vašu vieru a stal sa vládcom vašich životov. Pretože, deti moje, len s Ježišom vo svojom živote nebudete vidieť nepokoj, ale budete sa modliť za pokoj a žiť v pokoji, nebudete vidieť strach, ale Ježiša, ktorý nás oslobodzuje všetkého strachu. Som vaša matka, ktorá nad vami neprestajne bdie a žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Ďalej

26.12.2022