Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. február 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Som s vami a modlime sa spoločne. Deti moje, pomôžte mi modlitbou, aby satan nezvíťazil. Jeho moc smrti, nenávisti a strachu zachvátila zem. Preto, deti moje, vráťte sa k Bohu a modlitbe, pôstu a zriekaniu, za všetkých tých, ktorí sú pošliapaní, chudobní a bez hlasu v tomto svete bez Boha. Deti moje, ak sa nevrátite k Bohu a jeho prikázaniam, nemáte budúcnosť. Preto ma poslal, aby som vás viedla. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

25.02.2022

Ďalej

26.02.2022