Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Som s vami, aby som vás viedla na ceste obrátenia, pretože svojimi životmi, deti moje, môžete priblížiť mnohé duše k môjmu Synovi. Buďte radostnými svedkami Božieho slova a lásky a s nádejou v srdci, ktorá víťazí nad všetkým zlom. Odpustite tým, ktorí vám spôsobujú zlo a kráčajte cestou svätosti. Vediem vás k svojmu Synovi, aby bol vašou Cestou, Pravdou a Životom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

25.07.2022

Ďalej

26.07.2022