Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Počúvam vaše volanie a modlitby za pokoj. Satan roky bojuje za vojnu.
Preto ma Boh poslal medzi vás, aby som vás viedla cestou svätosti, pretože ľudstvo je na križovatke. Pozývam vás: vráťte sa k Bohu a k Božím prikázaniam, aby vám bolo dobre na zemi a aby ste vyšli z tejto krízy, do ktorej ste sa dostali, pretože nepočúvate Boha, ktorý vás miluje a chce vás spasiť a viesť k novému životu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie 25.3.2022

Ďalej

MODLITBÁ RUŽENCA ZA POKOJ NA UKRAJINE