Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Modlite sa, aby vás Duch Svätý osvietil, aby ste boli radostnými hľadačmi Boha a svedkami bezhraničnej lásky. Ja som s vami, deti moje. Znova vás všetkých pozývam, vzchopte sa a svedčte o dobrých skutkoch, ktoré Boh koná vo vás a cez vás. Buďte radostní v Bohu. Robte dobre svojmu blížnemu, aby vám bolo dobre na zemi a modlite sa za pokoj, ktorý je ohrozený, pretože satan chce vojnu a nepokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

25.09.2022

Ďalej

26.09.2022