Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. január 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa vrátili k osobnej modlitbe. Deti moje, nezabudnite, že satan je silný a chce k sebe pritiahnuť čo najviac duší. Preto bdejte v modlitbe a buďte rozhodní v dobre. Ja som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

25.01.2022

Ďalej

26.01.2022