Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. apríl 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Pozerám sa na vás a vidím, že ste stratení. Preto vás všetkých pozývam: vráťte sa k Bohu, vráťte sa k modlitbe a Duch Svätý vás naplní svojou láskou, ktorá dáva radosť srdcu. Nádej bude rásť vo vás i v lepšiu budúcnosť, a stanete sa radostnými svedkami Božieho milosrdenstva vo vás i okolo vás. Ďakujem vám, že ste prijali na moje pozvanie.“

Predchádzajúce

25.04.2022

Ďalej

26.04.2022