Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti, Boh mi dovolil byť s vami a viesť vás cestou pokoja, aby ste prostredníctvom osobného pokoja budovali pokoj vo svete. Som s vami a prihováram sa u svojho Syna Ježiša, aby vám dal pevnú vieru a nádej v lepšiu budúcnosť, ktorú chcem s vami vybudovať. Buďte odvážni a nebojte sa, pretože Boh je s vami. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Ďalej

26.08.2022