2004

25. januára 2004

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Modlite sa, deti moje, zvlášť za všetkých tých, ktorí nespoznali Božiu lásku. Modlite sa, aby sa ich srdcia otvorili a priblížili môjmu srdcu a srdcu môjho Syna Ježiša, aby sme ich mohli premeniť na ľudí pokoja a lásky. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 2004

„Drahé deti! Aj dnes, ako nikdy doteraz, vás pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia mojim posolstvám. Deti moje, buďte tí, čo priťahujú duše k Bohu, a nie tí, čo ich vzďaľujú. Som s vami a všetkých vás milujem osobitnou láskou. Toto je čas pokánia a obrátenia. Z hĺbky svojho srdca vás pozývam, buďte moji celým srdcom a potom uvidíte, že váš Boh je veľký, pretože vám dá hojnosť požehnania a pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 2004

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili modlitbe. Zvlášť teraz, v tomto milostivom čase, otvorte svoje srdcia, deti moje, a preukážte svoju lásku Ukrižovanému. Len tak objavíte pokoj a modlitba bude vytekať z vášho srdca do sveta. Buďte príkladom, deti moje, a povzbudením k dobru. Som vám nablízku a všetkých vás milujem. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 2004

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste ešte silnejšie prežívali moje posolstvá v pokore a láske, aby vás Duch Svätý naplnil svojou milosťou a silou. Len tak budete svedkami pokoja a odpúšťania. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 2004

„Drahé deti! Aj dnes vás povzbudzujem, aby ste sa zasvätili môjmu Srdcu a Srdcu môjho Syna Ježiša. Len tak budete každý deň viac moji a budete sa navzájom čoraz viac povzbudzovať k svätosti. Takto zavládne radosť vo vašich srdciach a stanete sa nositeľmi pokoja a lásky. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 2004

„Drahé deti! Aj dnes mám radosť v svojom srdci. Chcem sa vám poďakovať, že robíte môj plán uskutočniteľný. Každý z vás je dôležitý, preto, deti moje, modlite sa a radujte sa so mnou z každého srdca, ktoré sa obrátilo a stalo nástrojom pokoja vo svete. Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne môžem vidieť, deti moje, že Duch Svätý pôsobí vo svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 2004

„Drahé deti! Znovu vás pozývam: buďte otvorení mojim posolstvám. Chcem vás, deti moje, všetkých priblížiť môjmu Synovi Ježišovi, preto sa modlite a postite. Zvlášť vás pozývam, aby ste sa modlili na moje úmysly, aby som vás mohla obetovať môjmu Synovi Ježišovi, a on premení a otvorí vaše srdcia láske. Keď budete mať lásku v srdci, zavládne vo vás pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 2004

„Drahé deti! Všetkých vás pozývam k obráteniu srdca. Rozhodnite sa ako v prvých dňoch môjho príchodu sem pre úplnú premenu svojho života. Tak budete mať silu, deti moje, pokľaknúť si a otvoriť Bohu svoje srdcia. Boh bude počuť vaše modlitby a vyslyší ich. Prihováram sa pred Bohom za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 2004

„Drahé deti! Pozývam vás aj dnes, aby ste boli láskou tam, kde je nenávisť, a pokrmom, kde je hlad. Otvorte, deti moje, svoje srdcia a nech sú vaše ruky vystreté a štedré, aby celé stvorenie prostredníctvom vás ďakovalo Bohu Stvoriteľovi. Modlite sa, deti moje, a otvorte srdce Božej láske, ale nedokážete to, ak sa nemodlíte. Preto modlite sa, modlite sa, modlite sa. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 2004

„Drahé deti! Toto je čas milosti pre rodinu, a preto vás pozývam, obnovte modlitbu. V srdci vašej rodiny nech je Ježiš. Učte sa v modlitbe milovať všetko to, čo je sväté. Nasledujte životy svätých, aby boli pre vás povzbudením a učiteľmi na ceste svätosti. Nech sa každá rodina stane svedkom lásky v tomto svete bez modlitby a pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 2004

„Drahé deti! V tomto čase vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili na moje úmysly. Zvlášť, deti moje, modlite sa za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku a nehľadajú Boha Spasiteľa. Deti moje, vy buďte mojimi vystretými rukami a svojím príkladom ich priblížte môjmu Srdcu a Srdcu môjho Syna. Boh sa vám odmení milosťami a všetkým požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2004

„Drahé deti! S veľkou radosťou aj dnes vám prinášam môjho Syna Ježiša v náručí, ktorý vás žehná a pozýva k pokoju. Modlite sa, deti moje, a buďte odvážnymi svedkami radostnej zvesti v každej situácii. Len tak vás Boh požehná a dá vám všetko, čo od neho vo viere žiadate. Som s vami všetkými, kým mi to Najvyšší dovolí. Prihováram sa za každého z vás s veľkou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

2003

Ďalej

2005