1991

25. januára 1991

„Drahé deti! Dnes ako nikdy predtým pozývam vás k modlitbe. Vaša modlitba nech je modlitbou za pokoj. Satan je silný a chce zničiť nielen ľudské životy, ale aj prírodu a planétu, na ktorej žijete. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste sa skrze modlitbu chránili Božím požehnaním pokoja. Boh ma poslal medzi vás, aby som vám pomohla. Ak chcete, vezmite si ruženec! Už samotný ruženec môže urobiť zázraky vo svete i vo vašich životoch. Žehnám vás a zostanem s vami, kým to bude Božia vôľa. Ďakujem vám, že nezradíte moju prítomnosť tu na tomto mieste, a ďakujem vám, pretože vaša odpoveď slúži dobru a pokoju. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 1991

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa rozhodli pre Boha, pretože vzdialenosť od Boha je plodom nepokoja vo vašich srdciach. Boh je pokoj sám, preto sa mu priblížte vo vašej osobnej modlitbe, a potom prežívajte pokoj vo svojich srdciach. Tak bude pokoj z vašich sŕdc prúdiť ako rieka do celého sveta. Nehovorte o pokoji, ale uskutočňujte pokoj. Žehnám každého z vás a každé vaše dobré rozhodnutie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 1991

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste Ježišovo utrpenie prežívali v modlitbe a v jednote s ním. Rozhodnite sa darovať viac času Bohu, ktorý vás obdaril týmito milostivými dňami. Preto, drahé deti, modlite sa a osobitným spôsobom obnovte vo svojich srdciach lásku k Ježišovi. Som s vami a sprevádzam vás svojím požehnaním a modlitbami. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 1991

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby sa vaša modlitba stala modlitbou srdcom. Každý z vás nech si nájde čas na modlitbu, aby ste v modlitbe objavili Boha. Nechcem, aby ste o modlitbe hovorili, ale aby ste sa modlili. Každý deň nech je naplnený modlitbou vďaky Bohu za život a za všetko, čo máte. Nechcem, aby ste život premárnili prázdnymi rečami, ale aby ste skutkami oslavovali Boha. Som s vami a ďakujem Bohu za každú chvíľu strávenú s vami. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 1991

„Drahé deti! Dnes vás všetkých, ktorí ste počuli moje posolstvo pokoja, pozývam, aby ste ho v živote uskutočňovali s vážnosťou a láskou. Mnohí si myslia, že robia veľa, keď o posolstvách rozprávajú, ale nežijú podľa nich. Ja vás, drahé deti, pozývam k životu a k premene všetkého, čo je vo vás negatívne, aby sa všetko premenilo na pozitívne a na život. Drahé deti, som s vami a chcem každému z vás pomôcť, aby žil a žijúc svedčil o radostnej zvesti. Som tu, drahé deti, aby som vám pomohla a aby som vás priviedla do neba. V nebi je radosť, ktorú už teraz môžete prežívať. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 1991

„Drahé deti! V tento veľký deň, ktorý ste mi venovali, chcem vás všetkých požehnať a povedať vám: toto sú dni milosti, kým som s vami. Chcem vás učiť a pomôcť vám ísť cestou svätosti. Veľa je ľudí, ktorí nechcú pochopiť moje posolstvo a prijať vážne to, čo hovorím, ale preto vás volám a prosím, aby ste svojím životom, aj každodenným životom, svedčili o mojej prítomnosti. Ak sa budete modliť, Boh vám pomôže odhaliť skutočný dôvod môjho príchodu. Preto, deti moje, modlite sa a čítajte Sväté písmo, aby ste skrze Sväté písmo odkryli posolstvo pre vás prostredníctvom mojich príchodov. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 1991

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. V tejto dobe je pokoj zvlášť ohrozený a ja vás prosím, aby ste vo svojich rodinách obnovili pôst a modlitbu. Drahé deti, prajem si, aby ste pochopili vážnosť situácie a že mnohé z toho, čo sa stane, závisí od vašej modlitby. A vy sa málo modlíte. Drahé deti, som s vami a pozývam vás, aby ste sa s vážnosťou začali modliť a postiť ako v prvých dňoch môjho príchodu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 1991

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Teraz ako nikdy predtým, keď sa začal uskutočňovať môj plán, je satan silný a chce zmiesť moje plány pokoja a radosti a aby ste si mysleli, že môj Syn nie je pevný vo svojich rozhodnutiach. Preto vás všetkých pozývam, drahé deti, aby ste sa ešte pevnejšie modlili a postili. Pozývam vás k deväťdňovému zriekaniu, aby sa s vašou pomocou uskutočnilo všetko, čo chcem uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som začala vo Fatime. Volám vás, drahé deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť môjho príchodu a vážnosť situácie. Chcem zachrániť všetky duše a obetovať ich Bohu. Preto sa modlime, aby sa v plnosti uskutočnilo všetko, čo som začala. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 1991

„Drahé deti! Dnes vás osobitným spôsobom pozývam k modlitbe a odriekaniu. Pretože teraz ako nikdy predtým chce satan ukázať svetu svoju hanebnú tvár, ktorou chce čo najviac ľudí zviesť na cestu smrti a hriechu. Preto, drahé deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zavládlo vo svete hriechu. Prosím vás všetkých, aby ste obetovali modlitby a obety na moje úmysly, aby som ich aj ja mohla obetovať Bohu za to, čo je najpotrebnejšie. Zabudnite na svoje priania a modlite sa, drahé deti, za to, čo chce Boh, a nie za to, čo si vy želáte. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 1991

„Drahé deti! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“

25. novembra 1991

„Drahé deti! Aj tentokrát vás pozývam k modlitbe. Modlite sa, aby ste mohli pochopiť, čo vám chce Boh povedať skrze moju prítomnosť a skrze posolstvá, ktoré vám dávam. Chcem vás všetkých čo najviac priblížiť Ježišovi a jeho ranenému Srdcu, aby ste mohli pochopiť nesmiernu lásku, ktorou obdaril každého z vás. Preto, drahé deti, modlite sa, aby z vašich sŕdc vytryskol prameň lásky ku každému človeku, aj k tomu, ktorý vás nenávidí a vami opovrhuje. Tak budete môcť Ježišovou láskou zvíťaziť nad všetkou biedou tohto žalostného sveta, v ktorom niet nádeje pre tých, ktorí nepoznajú Ježiša. Ďakujem vám za všetky obety a modlitby. Modlite sa, aby som vám mohla pomôcť. Potrebujem vaše modlitby. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 1991

„Drahé deti! Dnes vám osobitným spôsobom prinášam malého Ježiša, aby vás požehnal svojím požehnaním pokoja a lásky. Drahé deti, nezabudnite, že toto je milosť, ktorú mnohí ľudia nechápu a neprijímajú. Preto vy, ktorí ste povedali, že ste moji a hľadáte moju pomoc, dajte zo seba všetko. Najprv dajte svoju lásku a príklad vo svojich rodinách. Hovoríte, že Vianoce sú rodinným sviatkom. Preto, drahé deti, dajte Boha vo svojich rodinách na prvé miesto, aby vám on daroval pokoj a aby vás chránil. Nielen pred vojnou, ale aby vás aj v pokoji chránil pred každým pokušením satana. Keď je Boh s vami, máte všetko. A keď ho nechcete, ste úbohí a stratení, a neviete, na koho strane ste. Preto, drahé deti, rozhodnite sa pre Boha, a potom dosiahnete všetko. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

1990

Ďalej

1992