Ivanka Elezová

25. júna 1995

„Panna Mária požehnala všetkých, ktorí boli prítomní pri zjavení. Hovorila mi o tajomstvách. Pozvala nás modliť sa za rodiny, pretože satan ich chce zničiť. Okrem toho Panna Mária pozvala všetkých ľudí, aby boli poslami pokoja.“

25. júna 1996

Zjavenie sa uskutočnilo v Ivankinom rodinnom dome a trvalo sedem minút. Po zjavení Ivanka povedala, že to bolo jedno z najkrajších zjavení doteraz. Potom povedala, že Panna Mária ďakuje za modlitby a lásku a želá si, aby modlitbou a láskou bol preniknutý každý deň. Na záver pozvala modliť sa za tých, ktorých ovláda diabol.

25. júna 1997

Panna Mária mi hovorila o piatom tajomstve a povedala toto posolstvo: „Drahé deti, modlite sa srdcom, aby ste vedeli odpúšťať a aby sa vám odpustilo. Ďakujem vám za modlitby a lásku, ktorú mi darujete.“

25. júna 1998

„Panna Mária bola radostná. Obetovala som jej všetkých ľudí a ona potom všetkých požehnala. Panna Mária mi rozprávala o všetkých tajomstvách. Pozvala nás, aby sme sa v tomto čase modlili za rodiny a najmä za tie rodiny, kde sú chorí. Panna Mária nás pozvala, aby sme otvorili svoje srdcia a ďakovali jej Synovi, že nám dáva toľkú milosť. Na záver nám Panna Mária poďakovala za naše modlitby a lásku.“

25. júna 1999

„Drahé deti, ďakujte môjmu Synovi za všetky milosti, ktoré vám dal. Modlite sa za pokoj, modlite sa za pokoj, modlite sa za pokoj!“

25. júna 2000

„Predstavila som sa ako Kráľovná pokoja. Znovu vás pozývam k pokoju, pôstu a modlitbe. Obnovte rodinnú modlitbu a prijmite moje požehnanie.“

25. júna 2001

„Drahí anjeli! Ďakujem vám za modlitby, pretože skrze ne sa napĺňa môj plán. Preto, moji anjeli, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa uskutočnil môj plán. Prijmite moje materinské požehnanie.“

25. júna 2002

„Drahé deti, neunavte sa v modlitbe. Modlite sa za pokoj, pokoj, pokoj.“

25. júna 2003

„Drahé deti! Nebojte sa, ja som stále s vami. Otvorte svoje srdce, aby doňho vošla láska a pokoj. Modlite sa za pokoj, pokoj, pokoj.“

25. júna 2004

„Drahé deti! Modlite sa za tie rodiny, ktoré nespoznali lásku môjho Syna. Prijmite moje materinské požehnanie.“

25. júna 2005

„Drahé deti, milujte sa navzájom láskou môjho Syna. Pokoj, pokoj, pokoj!“

25. júna 2006

„Drahé deti, ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Modlite sa, modlite sa, modlite sa.“

25. júna 2007

„Panna Mária ostala so mnou 17 minút, bola radostná, rozprávala mi o svojom živote. Panna Mária povedala: ,Drahé deti, prijmite moje materinské požehnanie.‘ “

25. júna 2008

„Panna Mária mi rozprávala o deviatom tajomstve. Dala nám materinské požehnanie!“

25. júna 2009

„Panna Mária bola so mnou 10 minút, rozprávala mi o desiatom tajomstve. Panna Mária povedala: ,Drahé deti, pozývam vás, aby ste sa stali apoštolmi pokoja. Pokoj, pokoj, pokoj.‘ “

25. júna 2010

Panna Mária mi hovorila o piatom tajomstve a na záver povedala: „Drahé deti, prijmite moje materinské požehnanie.“

25. júna 2011

„Panna Mária mi hovorila o prvom tajomstve a na konci povedala: ,Drahé deti, prijmite moje materinské požehnanie.‘“

25. júna 2012

„Dávam vám svoje materinské požehnanie. Modlite sa za pokoj, pokoj, pokoj.“

25. júna 2013

„Panna Mária nedala žiadne posolstvo. Požehnala nás svojím materinským požehnaním.“

25. júna 2014

„Panna Mária nás požehnala svojím materinským požehnaním.“

25. júna 2015

„Panna Mária nám dala svoje materinské požehnanie a povedala: pokoj, pokoj, pokoj.“

25. júna 2016

„Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa.“ Panna Mária bola radostná a všetkých nás požehnala svojim materinským požehnaním.

25. júna 2017

„Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa.” Panna Mária bola radostná a všetkých nás požehnala svojim materinským požehnaním.

25. júna 2018

„Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa.”

Panna Mária bola radostná a všetkých nás požehnala svojim materinským požehnaním.

25. júna 2019

„Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa.”

25. júna 2020

„Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“
Panna Mária nás všetkých požehnala.

25. júna 2021

„Deti moje, potrebujem vaše modlitby. Modlite sa, modlite sa, modlite sa.“

25. júna 2022

„Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa.“
Panna Mária nás všetkých požehnala.

Predchádzajúce

Mirijana Soldová

Ďalej

Jakov Čolo