1. Domov
  2. Aktuality

Kategória: ročné posolstvá

Aktuality
Výročné zjavenie vizionárke Ivanke Elezovej  25. júna 2023

Výročné zjavenie vizionárke Ivanke Elezovej 25. júna 2023

Pri príležitosti posledného denného zjavenia 7. mája 1985 Panna Mária Ivanke zverila posledné 10. tajomstvo a prisľúbila, že sa jej bude až do konca života zjavovať raz ročne, a to na výročie zjavení. Tak tomu…

Aktuality
Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2023, cez vizionárku Mirjanu Soldo

Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2023, cez vizionárku Mirjanu Soldo

Vizionárka Mirjana Soldo mala každodenné zjavenia Panny Márie od 24.6.1981 do 25.12.1982. Pri poslednom každodennom zjavení jej Panna Mária zverila posledné desiate tajomstvo a povedala jej, že sa jej bude zjavovať ešte raz ročne a…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2022, výročné zjavenie Jakubovi Čolovi

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2022, výročné zjavenie Jakubovi Čolovi

„Drahé deti, dnes, keď svetlo Ježišovho narodenia osvecuje celý svet osobitným spôsobom s Ježišom v mojom náručí, prosím, aby sa každé srdce stalo betlehemskou maštaľou, v ktorej sa narodí môj syn a aby sa vaše…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem vám za každú obetu a modlitbu, ktorú ste obetovali za moje úmysly. Deti moje, nezabudnite, že ste dôležití v mojom pláne spásy ľudstva. Vráťte sa k Bohu…

Aktuality
Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2022, cez vizionárku Mirjanu Soldovú

Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2022, cez vizionárku Mirjanu Soldovú

„Drahé deti! Materinskou láskou vás pozývam, aby ste plní sily, viery a dôvery pozerali na môjho Syna. Jemu otvárajte svoje srdcia a nebojte sa. Pretože môj Syn je Svetlo sveta a v ňom je pokoj a nádej. Preto…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. december 2021, výročné zjavenie Jakubovi Čolovi

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. december 2021, výročné zjavenie Jakubovi Čolovi

Pri poslednom každodennom zjavení 12. septembra 1998 povedala Panna Mária vizionárovi Jakubovi, že bude mať zjavenia raz ročne a to 25. decembra na Vianoce. Tak bolo aj tento rok. Zjavenie začalo o 14.25 a trvalo…

Aktuality
Výročné zjavenie vizionárke Ivanke Ivankovičovej-Elezovej, 25. júna 2021

Výročné zjavenie vizionárke Ivanke Ivankovičovej-Elezovej, 25. júna 2021

Pri príležitosti posledného denného zjavenia 7. mája 1985 Panna Mária Ivanke zverila posledné 10. tajomstvo a prisľúbila, že sa jej bude až do konca života zjavovať raz ročne, a to na výročie zjavení. Tak tomu…

Aktuality
Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2021, cez vizionárku Mirjanu Soldovú

Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2021, cez vizionárku Mirjanu Soldovú

Vizionárka Mirjana Soldová mala každodenné zjavenia Panny Márie od 24.6.1981 do 25.12.1982. Pri poslednom každodennom zjavení jej Panna Mária zverila posledné desiate tajomstvo a povedala jej, že sa jej bude zjavovať ešte raz ročne a…

Aktuality
Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2020, cez vizionára Jakova Čola

Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2020, cez vizionára Jakova Čola

„Drahé deti, aj dnes je Ježiš tu pri vás, aj vtedy, keď si myslíte, že ste sami a že neexistuje svetlo vo vašom živote. On je tu a nikdy vás neopustil ani sa od vás nevzdialil. Svetlo…

Ivanka Ivankovičové - Elezová
Výročné zjavenie Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Ivanke Ivankovičovej-Elezovej, 25. júna 2020

Výročné zjavenie Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Ivanke Ivankovičovej-Elezovej, 25. júna 2020

Výročné zjavenie Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Ivanke Ivankovičovej-Elezovej, 25. júna 2020 Vizionárka Ivanka Ivankovičová-Elezová mala dnes 25. júna 2020 výročné zjavenie. Pri poslednom každodennom zjavení 7. mája 1985 jej Panna Mária zverila posledné 10. tajomstvo…