Ivanka Ivankovičové - Elezová
Výročné zjavenie Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Ivanke Ivankovičovej-Elezovej, 25. júna 2020

Výročné zjavenie Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Ivanke Ivankovičovej-Elezovej, 25. júna 2020

Výročné zjavenie Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Ivanke Ivankovičovej-Elezovej, 25. júna 2020 Vizionárka Ivanka Ivankovičová-Elezová mala dnes 25. júna 2020 výročné zjavenie. Pri poslednom každodennom zjavení 7. mája 1985 jej Panna Mária zverila posledné 10. tajomstvo…

Mirijana Soldová
Výročné posolstvo Panny Kráľovnej pokoja, 18. marca 2020, cez vizionárku Mirjanu Soldovú

Výročné posolstvo Panny Kráľovnej pokoja, 18. marca 2020, cez vizionárku Mirjanu Soldovú

„Drahé deti, môj Syn ako Boh vždy pozeral nadčasovo. Ja ako jeho matka skrze neho vidím v čase. Vidím pekné i bolestné veci. Ale vidím, že ešte existuje láska a treba konať, aby bola spoznaná. Deti…

Mirijana Soldová
Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2019, cez vizionárky Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2019, cez vizionárky Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

„Deti moje, ako matka, ako Kráľovná pokoja vás pozývam, aby ste prijali môjho Syna, aby vám mohol udeliť pokoj duše, aby vám mohol udeliť to, čo je spravodlivé, čo je pre vás dobré. Deti moje,…

Jakov Čolo

25. decembra 1998 „Drahé deti! Dnes, na narodeniny môjho Syna, je moje srdce naplnené nesmiernou radosťou, láskou a pokojom. A ako vaša matka si želám, aby každý z vás pocítil vo svojom srdci tú istú…

Ivanka Elezová

25. júna 1995 „Panna Mária požehnala všetkých, ktorí boli prítomní pri zjavení. Hovorila mi o tajomstvách. Pozvala nás modliť sa za rodiny, pretože satan ich chce zničiť. Okrem toho Panna Mária pozvala všetkých ľudí, aby boli…

Mirijana Soldová

18. marca 1993 „Milé deti! Prajem si, aby ste mi podali svoje ruky, aby som vás ako matka viedla správnou cestou, aby som vás viedla k Otcovi. Otvorte svoje srdcia, dovoľte mi vstúpiť! Modlite sa, lebo…