Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2022, cez vizionárku Mirjanu Soldovú

„Drahé deti! Materinskou láskou vás pozývam, aby ste plní sily, viery a dôvery pozerali na môjho Syna. Jemu otvárajte svoje srdcia a nebojte sa. Pretože môj Syn je Svetlo sveta a v ňom je pokoj a nádej. Preto vás znovu a znovu pozývam, aby ste sa modlili za tie moje deti, ktoré nespoznali lásku môjho Syna, aby môj Syn svetlom svojej lásky a nádeje osvietil aj ich srdcia a vás, deti moje, posilnil a daroval vám pokoj a nádej. Som s vami. Ďakujem vám.“

Predchádzajúce

Deviatnik k Fatimskej Panne Márii – 2.deň (17.3. – 25.3.2022)

Ďalej

Deviatnik k Fatimskej Panne Márii – 3. deň(17.3. – 25.3.2022)