MODLITBA RUŽENCA ZA POKOJ A ZA TÝCH, KTORÍ EŠTE NESPOZNALI BOŽIU LÁSKU.

Pokoj a dobro, drahí priatelia! 18. marca 2022 vás pozývame k spoločnej MODLITBE RUŽENCA ZA POKOJ A ZA TÝCH, KTORÍ EŠTE NESPOZNALI BOŽIU LÁSKU. V tento deň bude mať vizionárka Mirjana Soldová výročnú zjavenie Panny Márie. Vizionárka Mirjana Soldová mala každodenné zjavenia Panny Márie od 24.6.1981 do 25.12.1982. Pri poslednom každodennom zjavení jej Panna Mária zverila posledné desiate tajomstvo a povedala jej, že sa jej bude zjavovať ešte raz ročne a to 18. marca. Takto je to dodnes. Panna Mária jej tiež povedala, že bude mať výnimočné zjavenia každého druhého v mesiaci, ktoré sa začali 2.8.1987 a trvali do 2.3.2020.  

Spoločenstvo Svetlo Máriino

Predchádzajúce

17.03.2022

Ďalej

Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2022, cez vizionárku Mirjanu Soldovú