Výročné zjavenie vizionárke Ivanke Ivankovičovej-Elezovej, 25. júna 2021

Pri príležitosti posledného denného zjavenia 7. mája 1985 Panna Mária Ivanke zverila posledné 10. tajomstvo a prisľúbila, že sa jej bude až do konca života zjavovať raz ročne, a to na výročie zjavení. Tak tomu bolo i tento rok. Zjavenie trvalo 5 minút (18.41– 18.46). Na zjavení bola prítomná len Ivankina rodina.

Panna Mária dala nasledovné posolstvo: „Deti moje, potrebujem vaše modlitby. Modlite sa, modlite sa, modlite sa.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Ďalej

27.06.2021