Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Moje srdce je radostné, pretože počas týchto rokov vidím vašu lásku a otvorenosť pre moje pozvanie. Dnes vás všetkých pozývam: modlite sa so mnou za pokoj a slobodu, pretože satan je silný a svojimi klamstvami chce odviesť od môjho srdca čo najviac sŕdc. Preto sa rozhodnite pre Boha, aby vám bolo dobre na zemi, ktorú vám Boh dal. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

26.06.2021

Ďalej

Výročné zjavenie vizionárke Ivanke Ivankovičovej-Elezovej, 25. júna 2021