1. Domov
  2. 2021

Kategória: 2021

2021
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.december 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.december 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša, aby vám daroval svoj pokoj. Deti moje, bez pokoja nemáte budúcnosť ani požehnanie, preto sa vráťte k modlitbe, pretože plodom modlitby sú radosť a viera, bez ktorej…

2021
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. novembra 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. novembra 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! V tomto milosrdnom čase som s vami a všetkých vás pozývam, aby ste boli nositeľmi pokoja a lásky v tomto svete, kde vás, deti moje, Boh skrze mňa pozýva, aby ste boli modlitbou, láskou a vyjadrením raja tu na…

2021
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,  25. októbra 2021,  cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Vráťte sa k modlitbe, pretože kto sa modlí nebojí sa budúcnosti. Kto sa modlí, je otvorený pre život a má v úcte život druhých. Kto sa modlí, deti moje, cíti slobodu Božích detí…

2021
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Modlite sa, vydávajte svedectvo a radujte sa so mnou, pretože Najvyšší ma aj naďalej posiela, aby som vás viedla na ceste svätosti. Uvedomte si, deti moje, že život je krátky a že vás…

2021
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! S radosťou vás, deti moje, všetkých, ktorí ste odpovedali na moje pozvanie, pozývam, aby ste boli radosťou a pokojom. Svojimi životmi vydávajte svedectvo o nebi, ktoré vám prinášam. Deti moje, je čas, aby…

2021
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste boli modlitbou za všetkých, ktorí sa nemodlia. Deti moje, svojimi životmi vydávajte svedectvo radosti, že ste moji, a Boh vyslyší vaše modlitby a daruje vám pokoj v tomto nepokojnom…

2021
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Moje srdce je radostné, pretože počas týchto rokov vidím vašu lásku a otvorenosť pre moje pozvanie. Dnes vás všetkých pozývam: modlite sa so mnou za pokoj a slobodu, pretože satan je silný a svojimi klamstvami chce…

2021
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. mája 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. mája 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti, pozerám sa na vás a pozývam vás: vráťte sa k Bohu, pretože on je láska a mňa z lásky poslal k vám, aby som vás viedla cestou obrátenia. Zanechajte hriech a zlo, rozhodnite sa pre svätosť a radosť zavládne, a vy…

2021
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vás pozývam vydávať svedectvo o vašej viere vo farbách jari. Nech je to viera nádeje a odvahy. Nech sa, deti moje, vaša viera nezakolíše v žiadnej situácii, ani v tomto čase skúšky.…

2021
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Aj dnes som s vami, aby som vám povedala: deti moje, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti a nestráca nádej. Vy ste vyvolení, aby ste prinášali radosť a pokoj, pretože ste moji. Prišla som sem s menom…

2021
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Boh mi dovolil aj dnes byť s vami, aby som vás pozvala k modlitbe a pôstu. Žite tento čas milosti a buďte svedkami nádeje, pretože vám opakujem, deti moje: modlitbou a pôstom môžu byť aj vojny odvrátené. Deti…

2021
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. januára 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. januára 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! V tomto čase vás pozývam k modlitbe, pôstu a zriekaniu, aby ste boli pevnejší vo viere. Toto je čas prebúdzania a znovuzrodenia. Ako príroda, ktorá sa dáva, aj vy, deti moje, rozmýšľajte, koľko ste prijali. Buďte radostnými…