Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Aj dnes som s vami, aby som vám povedala: deti moje, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti a nestráca nádej. Vy ste vyvolení, aby ste prinášali radosť a pokoj, pretože ste moji. Prišla som sem s menom Kráľovná pokoja, pretože diabol chce nepokoj a vojnu, chce naplniť vaše srdcia strachom z budúcnosti, ale budúcnosť je Božia. Preto buďte pokorní a modlite sa, a zverte všetko do rúk Najvyššieho, ktorý vás stvoril. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Zasvätenie sa Ježišovi Kristovi prostredníctvom Panny Márie 25.03.2021

Ďalej

25.03.2021