Zasvätenie sa Ježišovi Kristovi prostredníctvom Panny Márie 25.03.2021

 

Predchádzajúce

24.03.2021

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú