Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vás pozývam vydávať svedectvo o vašej viere vo farbách jari. Nech je to viera nádeje a odvahy. Nech sa, deti moje, vaša viera nezakolíše v žiadnej situácii, ani v tomto čase skúšky. Kráčajte odvážne so zmŕtvychvstalým Kristom k nebu, ktoré je váš cieľ. Sprevádzam vás na ceste svätosti a všetkých vás kladiem do svojho Nepoškvrneného srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

25.04.2021

Ďalej

26.04.2021