Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. novembra 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! V tomto milosrdnom čase som s vami a všetkých vás pozývam, aby ste boli nositeľmi pokoja a lásky v tomto svete, kde vás, deti moje, Boh skrze mňa pozýva, aby ste boli modlitbou, láskou a vyjadrením raja tu na zemi. Nech sú vaše srdcia naplnené radosťou a vierou v Boha, aby ste, deti moje, mali úplnú dôveru v jeho svätú vôľu. Som s vami, pretože ma On, Najvyšší, posiela medzi vás, aby som vás povzbudila k nádeji a vy budete tvorcami pokoja v tomto nepokojnom svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

Predchádzajúce

25.11.2021

Ďalej

26.11.2021