Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste boli modlitbou za všetkých, ktorí sa nemodlia. Deti moje, svojimi životmi vydávajte svedectvo radosti, že ste moji, a Boh vyslyší vaše modlitby a daruje vám pokoj v tomto nepokojnom svete, kde vládne pýcha a sebectvo. Deti moje, buďte veľkodušní a láskou mojej lásky, aby pohania pocítili, že ste moji a aby sa obrátili k môjmu Nepoškvrnenému srdcu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

26.07.2021

Ďalej

27.07.2021