Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Modlite sa, vydávajte svedectvo a radujte sa so mnou, pretože Najvyšší ma aj naďalej posiela, aby som vás viedla na ceste svätosti. Uvedomte si, deti moje, že život je krátky a že vás čaká večnosť, aby ste so všetkými svätými oslavovali Boha svojím bytím. Nebuďte ustarostení, deti moje, o pozemské veci, ale túžte po nebi. Nebo bude vašim cieľom a radosť zavládne vo vašich srdciach. Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

26.09.2021

Ďalej

27.09.2021