Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! S radosťou vás, deti moje, všetkých, ktorí ste odpovedali na moje pozvanie, pozývam, aby ste boli radosťou a pokojom. Svojimi životmi vydávajte svedectvo o nebi, ktoré vám prinášam. Deti moje, je čas, aby ste boli odbleskom mojej lásky pre všetkých, ktorí nemilujú a ktorých srdcia zachvátila nenávisť. Nezabudnite: som s vami a prihováram sa za vás pred mojím synom Ježišom, aby vám daroval svoj pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

25.08.2021

Ďalej

„Medžugorská“ zádušná sv. omša za Mons. Henryka Hosera