„Medžugorská“ zádušná sv. omša za Mons. Henryka Hosera

Potom ako apoštolský vizitátor so špeciálnou úlohou pre farnosť Medžugorie Mons. Henryk Hoser zomrel 13. augusta 2021 a mal pohreb 20. augusta 2021 v katedrále Varšavsko-prašskej diecézy, aj farníci medžugorskej farnosti sa chcú rozlúčiť s týmto veľkým priateľom Medžugoria.

Preto 26. augusta 2021 o 19.00 sa vo farskom kostole sv. Jakuba v Medžugorí bude sláviť zádušná sv. omša za Mons. Henryka Hosera. Celebrovať ju bude apoštolský nuncius pre BiH, arcibiskup Luigi Pezzuto. 

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Ďalej

26.08.2021