Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. mája 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti, pozerám sa na vás a pozývam vás: vráťte sa k Bohu, pretože on je láska a mňa z lásky poslal k vám, aby som vás viedla cestou obrátenia. Zanechajte hriech a zlo, rozhodnite sa pre svätosť a radosť zavládne, a vy budete mojimi vystretými rukami v tomto stratenom svete. Želám si, aby ste boli modlitbou a nádejou pre tých, ktorí nespoznali Boha lásky. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

30 dní do 40. výročia zjavení Panny Márie v Medžugorí

Ďalej

26.05.2021