Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Vráťte sa k modlitbe, pretože kto sa modlí nebojí sa budúcnosti. Kto sa modlí, je otvorený pre život a má v úcte život druhých. Kto sa modlí, deti moje, cíti slobodu Božích detí a radostným srdcom slúži pre dobro brata, človeka. Pretože Boh je láska a sloboda. Preto, deti moje, keď vás chcú dať do pút a využiť vás, to nie je od Boha, pretože Boh je láska a svoj pokoj daruje každému stvoreniu. Preto ma poslal, aby som vám pomohla rásť vo svätosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

26.10.2021

Ďalej

27.10.2021