2004

2. október 2004
„Drahé deti! Aj dnes, keď sa na vás pozerám srdcom plným lásky, chcem vám povedať, že to, čo vytrvale hľadáte, po čom túžite, deti moje, je tu pred vami. Stačí, aby ste do očisteného srdca prijali na prvé miesto môjho Syna a začnete vidieť. Poslúchnite ma a dovoľte mi, aby som vás k tomu materinsky viedla.“

2. november 2004
„Drahé deti! Potrebujem vás. Pozývam vás a hľadám vašu pomoc. Zmierte sa so sebou, s Bohom a so svojimi blížnymi. Vtedy mi pomôžete. Obracajte neveriacich. Zotierajte slzy z mojej tváre.“

2. december 2004
„Drahé deti! Prichádzam k vám ako Matka, ktorá nadovšetko miluje svoje deti. Deti moje, chcem i vás naučiť milovať! Modlím sa za to! Modlím sa, aby ste v každom svojom blížnom spoznali môjho Syna, pretože cesta k môjmu Synovi, ktorý je pravý pokoj a láska, vedie cez lásku ku všetkým blížnym. Deti moje, modlite sa a postite, aby vaše srdce bolo otvorené pre tento môj úmysel!“

Predchádzajúce

06.09.2023

Ďalej

07.09.2023