2004

2. október 2004 „Drahé deti! Aj dnes, keď sa na vás pozerám srdcom plným lásky, chcem vám povedať, že to, čo vytrvale hľadáte, po čom túžite, deti moje, je tu pred vami. Stačí, aby ste…