1998

25. januára 1998

„Drahé deti! Dnes vás všetkých znovu pozývam k modlitbe. Iba modlitbou, drahé deti, sa vaše srdcia premenia, stanú sa lepšie a citlivejšie na Božie slovo. Deti moje, nedovoľte, aby vás satan sem a tam vláčil a robil s vami, čo chce. Pozývam vás, aby ste boli zodpovední a rozhodní a aby ste venovali Bohu každý deň v modlitbe. Svätá omša, deti moje, nech nie je pre vás zvykom, ale životom. Keď budete denne prežívať svätú omšu, pocítite potrebu po svätosti a budete rásť vo svätosti. Som blízko pri vás a prihováram sa u Boha za každého z vás, aby vám dal silu meniť svoje srdcia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 1998

„Drahé deti! Aj dnes som s vami a všetkých vás znovu pozývam, aby ste sa mi priblížili svojimi modlitbami. Zvlášť vás pozývam k odriekaniu v tomto čase milosti. Deti moje, rozjímajte a svojimi malými obetami prežívajte Ježišovo umučenie a smrť za každého z vás. Len ak sa priblížite Ježišovi, pochopíte nesmiernu lásku, ktorú má ku každému z vás. Modlitbou a svojím zriekaním sa stanete otvorenejší pre dar viery a lásky k Cirkvi a k ľuďom, ktorí sú okolo vás. Milujem vás a žehnám vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 1998

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k pôstu a zriekaniu. Deti moje, zrieknite sa toho, čo vám bráni byť bližšie k Ježišovi. Osobitne vás pozývam: Modlite sa, pretože iba modlitbou dokážete ovládnuť svoju vôľu a odkryť Božiu vôľu aj v najmenších veciach. Svojím každodenným životom, deti moje, sa stanete príkladom a budete svedčiť, či žijete pre Ježiša, alebo proti nemu a jeho vôli. Deti moje, želám si, aby ste sa stali apoštolmi lásky. Podľa lásky, deti moje, sa spozná, že ste moji. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 1998

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlitbou otvorili Bohu, ako sa kvet otvára ranným lúčom slnka. Deti moje, nebojte sa. Ja som s vami a prihováram sa pred Bohom za každého z vás, aby vaše srdce prijalo dar obrátenia. Iba tak, deti moje, pochopíte dôležitosť milosti v týchto časoch a Boh sa vám stane bližším. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 1998

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlitbou a obetou pripravili na príchod Ducha Svätého. Deti moje, toto je čas milosti, a preto vás znovu pozývam, aby ste sa rozhodli pre Boha Stvoriteľa. Dovoľte mu, aby vás pretvoril a zmenil. Nech je vaše srdce pripravené načúvať a žiť všetko, čo má Duch Svätý vo svojom pláne s každým z vás. Deti moje, dovoľte Duchu Svätému, aby vás viedol cestou pravdy a spásy k večnému životu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 1998

„Drahé deti! Dnes vám chcem poďakovať za to, že žijete podľa mojich posolstiev. Všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním a všetkých vás prinášam pred svojho Syna Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 1998

„Drahé deti! Dnes vás, deti moje, pozývam, aby ste v modlitbe boli s Ježišom, aby ste cez osobnú skúsenosť modlitby mohli odkryť krásu Božích stvorení. Nemôžete hovoriť ani svedčiť o modlitbe, ak sa nemodlíte. Preto, deti moje, v tichosti srdca ostaňte s Ježišom, aby vás on svojou láskou menil a pretváral. Toto je, deti moje, pre vás čas milosti. Využite ho na svoje osobné obrátenie, pretože keď máte Boha, máte všetko. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 1998

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa mi skrze modlitbu ešte viac priblížili. Deti moje, som vaša matka, milujem vás a želám si, aby každý z vás bol spasený a bol so mnou v raji. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým sa váš život nestane modlitbou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 1998

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa stali mojimi svedkami žijúc vieru svojich otcov. Deti moje, hľadáte znamenia a posolstvá, a nevidíte, že vás Boh každým ranným východom slnka pozýva k obráteniu a navráteniu sa na cestu pravdy a spásy. Veľa rozprávate, deti moje, ale málo pracujete na svojom obrátení. Preto sa obráťte a začnite žiť moje posolstvá nie slovami, ale životom a tak, deti moje, budete mať silu rozhodnúť sa pre skutočné obrátenie srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 1998

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa priblížili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Pozývam vás, aby ste vo svojich rodinách obnovili nadšenie prvých dní, keď som vás pozývala k pôstu, modlitbe a obráteniu. Deti moje, prijímali ste moje posolstvá s otvoreným srdcom, hoci ste nevedeli, čo je modlitba. Dnes vás pozývam, aby ste sa mi úplne otvorili, aby som vás mohla premeniť a zaviesť k Srdcu môjho Syna Ježiša, aby vás naplnil svojou láskou. Tak, deti moje, nájdete skutočný pokoj, pokoj, ktorý vám dáva iba Boh. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 1998

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa pripravili na Ježišov príchod. Osobitným spôsobom si pripravte svoje srdcia. Nech sa svätá spoveď stane prvým skutkom obrátenia, a potom sa, drahé deti, rozhodnite pre svätosť. Nech sa vaše obrátenie a rozhodnutie pre svätosť začnú dnes, a nie zajtra. Ja vás, deti moje, všetkých pozývam na cestu spásy a chcem vám ukázať cestu do raja. Preto, deti moje, buďte mojimi a rozhodnite sa so mnou pre svätosť. Deti moje, s vážnosťou prijmite modlitbu a modlite sa, modlite sa, modlite sa. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 1998

„Drahé deti! V tejto vianočnej radosti chcem vás požehnať svojím požehnaním. Osobitným spôsobom, deti moje, vám dávam požehnanie malého Ježiša. Nech vás on naplní svojím pokojom. Dnes, deti moje, nemáte pokoj, ale túžite po ňom. Preto vás so svojím Synom Ježišom v tento deň pozývam: Modlite sa, modlite sa, modlite sa, pretože bez modlitby nemáte ani radosť, ani pokoj, ani budúcnosť. Túžte po pokoji a hľadajte ho. Boh je pravý pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

1997

Ďalej

1999