1. Domov
  2. 2019

Kategória: 2019

2019
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.decembra 2019

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.decembra 2019

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.decembra 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú „Drahé deti! Prinášam vám môjho Syna Ježiša, aby vás požehnal a odkryl vám svoju lásku, ktorá prichádza z nebies. Vaše srdce túži po pokoji,…

2019
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. novembra 2019, cez vozionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. novembra 2019, cez vozionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Nech bude pre vás tento čas časom modlitby. Bez Boha nemáte pokoj. Preto, deti moje, modlite sa za pokoj vo vašich srdciach a rodinách, aby sa Ježiš mohol vo vás narodiť a dať…

2019
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.októbra 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.októbra 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k modlitbe. Nech modlitba bude balzamom pre vašu dušu, pretože plodom modlitby je radosť, darovanie, vydávanie svedectva o Bohu druhým skrze vaše životy. Deti moje, v úplnej odovzdanosti Bohu, on…

2019
Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja 25.9.2019 prostredníctvom Márie Pavlovičovej – Lunettiovej

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja 25.9.2019 prostredníctvom Márie Pavlovičovej – Lunettiovej

  Drahé deti! Dnes vás pozývam modliť sa na moje úmysly, aby som vám mohla pomôcť. Deti moje, modlite sa ruženec a rozjímajte nad tajomstvami ruženca, pretože i vy vo svojom živote prechádzate cez radosti…

2019
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. augusta 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. augusta 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Modlite sa, pracujte a vydávajte svedectvo s láskou pre nebeské kráľovstvo, aby vám bolo dobre tu na zemi. Deti moje, vaše úsilie Boh stonásobne požehná, budete svedkami medzi národmi. Duše neveriacich pocítia milosť obrátenia a nebo…

2019
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júl 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júl 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Moje pozvanie pre vás je modlitba. Nech sa modlitba stane pre vás radosťou a vencom, ktorý vás viaže s Bohom. Deti moje, prídu pokušenia a vy nebudete silní a hriech bude vládnuť. Ale,…

2019
Posolstvo Panny Márie, Kráľovej pokoja, 25. júna 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovej pokoja, 25. júna 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Ďakujem Bohu za každého z vás. Osobitným spôsobom, deti moje, ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Pripravujem vás pre nové časy, aby ste boli pevní vo viere a vytrvalí v modlitbe tak,…

2019
Posolstvo Panny Márie, Kráľovej pokoja, 25. apríla 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovej pokoja, 25. apríla 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Toto je milostivý čas, čas milosrdenstva pre každého z vás. Deti moje, nedovoľte, aby vietor nenávisti a nepokoja vládol vo vás a okolo vás. Deti moje, vy ste pozvaní byť láskou a modlitbou.…

2019
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Toto je milostivý čas. Tak ako sa príroda obnovuje k novému životu, aj vy ste pozvaní k obráteniu. Rozhodnite sa pre Boha. Deti moje, ste prázdni a nemáte radosť, pretože nemáte Boha. Preto…

2019
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k novému životu. Nie je dôležité koľko rokov máte, otvorte svoje srdce Ježišovi, ktorý vás v tomto milostivom čase premení a vy sa ako príroda zrodíte pre nový život v Božej láske a otvoríte svoje…

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. januára 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vás ako matka pozývam k obráteniu. Tento čas je pre vás, deti moje, časom ticha a modlitby. Preto nech v teple vášho srdca rastie zrnko nádeje a viery a vy, deti moje,…