Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k novému životu. Nie je dôležité koľko rokov máte, otvorte svoje srdce Ježišovi, ktorý vás v tomto milostivom čase premení a vy sa ako príroda zrodíte pre nový život v Božej láske a otvoríte svoje srdce pre nebo a pre nebeské veci. Ja som ešte s vami, pretože mi to Boh dovolil z lásky k vám. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. februára 2019, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. marca 2019, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú