Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. novembra 2019, cez vozionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Nech bude pre vás tento čas časom modlitby. Bez Boha nemáte pokoj. Preto, deti moje, modlite sa za pokoj vo vašich srdciach a rodinách, aby sa Ježiš mohol vo vás narodiť a dať vám svoju lásku a požehnanie. Svet je vo vojne, pretože srdcia sú plné nenávisti a žiarlivosti. V očiach, deti moje, vidieť nepokoj, pretože ste Ježišovi nedovolili, aby sa narodil vo vašich životoch. Hľadajte ho, modlite sa a on sa vám daruje v dieťati, ktoré je radosť a pokoj. Ja som s vami a modlím sa za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. novembra 2019, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. decembra 2019, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú